విచక్షణ లేని సమాజంలో తిక్షణంగా కుర్చుని ఆలోచించిన లాభం లేదు మిత్రమా!!

నిన్నునువ్వే‬ కాపాడుకోనిన్నునువ్వే సమర్దించుకోనిన్నునువ్వే ఉద్దరించుకో ఈ రద్దీ సమాజం లో ఎవరి కోసం ఎవ్వరు నీకోసం నువ్వు తప్ప,నువ్వు బ్రతకాలన్న జీవితం లో ఎదగాలన్న నిన్ను నువ్వు సమర్దించుకోక తప్పదు ఉద్దరించుకోక తప్పదు. మన గమ్యం చేరేవరుకు మన గమనం సాగుతూనే ఉండాలి ఈ ప్రయాణం లో నిన్ను నువ్వే కాపాడుకోవాలి ,నీ రేపటి కలే ‘ఆరాటం’ దానికోసం నువ్వు వేసే అడుగులే ‘పోరాటం’ వచ్చే ప్రతి కష్టాన్ని ఎదుర్కుంటూ సాగే గమనమే అలుపెరగని_సమరం‬ ఆరాటం‬ ‪#‎పోరాటం‬ ‪#‎అలుపెరగని_సమరం

Read More

నీకు లైఫ్ లో ఎప్పుడైనా నేను జీవితంలో ఎదగకుండా ఒక్కచోట ఉండిపోయా అని అనిపించిందా?

అదే చాలా ఏళ్ళ నుండి ఎదో అనుకున్న కాని ఇక్కడే ఉండిపోయా , చేయాలనుకున్నది చెయ్యలేపోతునా ఇలా! అది సంపాదన విషయంలో కావచ్చు , నీ లక్ష్యం గురించి అయుండొచ్చు అవును సరిగ్గా ఇక్కడ ఉండే ఆలోచించటం ప్రారంభించు మనీ అండ్ లైఫ్ థియరీ అంటే ఏంటో అవి రెండు ఎందుకు ఒక్క చోటే రాసానో అర్ధం అవ్వుతుంది. ఈ డబ్బుకి జీవితానికి మధ్య కనెక్షనే కాలం ,మనిషి బ్రతకాలంటే డబ్బు అవసరం ,ఆ డబ్బు ని అనుభవించాలంటే ...

Read More

‘జీవితం’‬ ‬ ఎదిగేటప్పుడు భయం గాను , ఎదిగాక దైర్యం గాను ఉంటుంది!!! దైర్యానికి మించిన భరోసా లేదప్ప!!!

ఇక్కడ ఎదగటం అంటే నువ్వు ఏంటో నువ్వు తెలుసుకోవటం ,అది తెలుసుకోనంత వరుకు నువ్వు ఏం చేసిన , చేస్తున్న ఒక భయం వెంటాడుతూనే ఉంటుంది , మనం ఎటు వెళ్తున్నాం ఏం జరుగుతుంది అని , సాధారణంగా మనం చాలా మందిలోనే చూస్తుంటాం వాళ్ళు ఏ పని చేస్తున్న(చదువు ,వ్యాపారం ,ఉద్యోగం) కూడా తెలియని అసంతృప్తితో ముందుకు వెళ్తుంటారు , వాళ్ళు వెళ్ళే దారిలో ఏ చిన్న కష్టం వచ్చిన చాలా ఆందోళన కు గురి ...

Read More

మనస్సు సుట్టురు గీత గీసి ఇది దాటోద్దు!!! అంటే ఆగుద్ద సీతే ఆగలేదు!! ఇంక మనసెక్కడ ఆగుద్రబాబు….!!!

మనం చాలా మంది చిన్న పిల్లల్ని చూస్తుంటాం , నాన్నా ఇది చెయ్యకుడదురా! అంటే సరిగ్గా అదే పని చేస్తారు అస్సలు వాళ్ళకి అలా చెప్పకుండా ఉండి ఉంటే ఆపని చెయ్యొచ్చు చెయ్యకపోవచ్చు కాని మనం చెప్పటం మూలన వాళ్ళు అదే చేస్తారు సరిగ్గా మన మనస్సు కూడా అంతే , ఎక్కువగా ఆంక్షలు పెట్టుకుని ముందుకు పోతుంటే మన మనస్సు మాత్రం అక్కడే చాకేర్లు కొడుతుంటుంది అది ఫుడ్ విషయం లో కావచ్చు లేదా ప్రేమ ...

Read More